Поплаве

Било једном у земљи Србији да се, у великој и свима познатој фирми, можда државне, а можда приватне структуре, крајем прошле недеље састављао списак људи којима је потребна помоћ након свих ових поплава и јада и несреће.

Списак њихових запослених којима ће фирма помоћи да, колико – толико, стану на ноге и обнове своје животе и покућство.

И састави се тај списак кад, западне запосленима за око да се њему придодала и високо позиционирана особа, са врло високом платом и која директно одлучује о послу већине радника те фирме.

Особа је факултетски образована, у зрелим годинама и сама се уписала на листу угрожених, јер и она је угрожена поплавама, мада не живи на поплављеним подручјима.

Како?

Њен стан, у једној од централних београдских општина је услед обилних киша прокиснуо.

Ниједна природна катастрофа није ни приближно несрећа колика је несрећа природа појединих људи.