Разговор са Богом

Када је моја жена била мала, мислим да је водила следећи разговор са Богом:

– А какав ће бити мој будући муж?

– Даћу ти да бираш: можеш бити срећна са мушкарцем без пара или несрећна са мушкарцем са парама?

– Зар не могу бити срећна са мушкарцем са парама?

– Не. Ако хоћеш паре, упиши права.

– Добро. Када си такав, онда бар да будем срећна. Али да знаш, од данас више нећу да верујем у Тебе. Од сада верујем у Зевса или бар у генералног секретара централног комитета.