Peo sam se prema vrhu, dok mi je šuma zaklanjala pogled. U jednom trenutku staza se pocepala na levu i desnu stranu. “Koji je sad pravi put do vrha”, pomislio sam, jer nikada ranije nisam išao do gore, “kojim krenuti?” “Desnim, uvek desnim”, nije mi dugo trebalo da odlučim. Onda sam zastao, ponovo nakratko razmislio…